Szanowni Klienci,

Informujemy, że wypłata świadczeń w miesiącu listopadzie 2018 r., będzie realizowana w następujących terminach:

 • 5 listopada
  Spłaty świadczeń do 31.10.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
  Przekazy pocztowe - 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 7 listopada
  Spłaty świadczeń do 31.10.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 8 listopada
  Dodatki Mieszkaniowe, Zryczałtowane Dodatki Energetyczne oraz świadczenie żłobkowe
 • 9 listopada
  Przekazy pocztowe - Świadczenia Rodzinne
 • 13 listopada
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery A-C oraz D-G (przelewy i karta płatnicza)
 • 14 listopada
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery H-J oraz K (przelewy i karta płatnicza)
 • 15 listopada
  Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna (czeki elektroniczne)
  Pomoc Materialna (przelewy i karta płatnicza)
 • 16 listopada
  Fundusz Alimentacyjny (przelewy i karta płatnicza)
  Spłaty świadczeń do 31.10.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 19 listopada
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery L-N oraz O-R (przelewy i karta płatnicza)
 • 21 listopada
  Świadczenia Rodzinne, 500+ - Nazwiska na litery S, Ś-X oraz Y-Ź (przelewy i karta płatnicza)
 • 22 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 23 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 26 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 27 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 28 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Dodatki Mieszkaniowe, Zryczałtowane dodatki energetyczne
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 29 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna
 • 30 listopada
  Spłaty świadczeń do 30.11.2018 - Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Pomoc Materialna

Szanowni Klienci,

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.