Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
BIP
RODO - tak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link do strony z ofertami pracy
Defibrylator oraz przeszkolone osoby w budynku PCŚ
Profil Centrum Inicjatyw Rodzinnych na portalu Facebook

Aktualne informacje na temat   PLANOWANYCH   wypłat  świadczeń               

S I E R P I E Ń     2020

 

Terminy są orientacyjne - mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych niezależnych od Poznańskiego Centrum Świadczeń.

 

03.08 – spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  - łącznie do 31.07.2020

05.08 – przekazy pocztowe    ŚR, 500+, FA, PM 

06.08 - ŚR i 500+   A-C przelewy i karta

07.08 - ŚR i 500+   D-G przelewy i karta

10.08 – DM oraz DE oraz świadczenie żłobkowe

- wszystkie CZEKI na  ŚR, FA, 500+, PM     

11.08  - ŚR i 500+   H-J przelewy i karta

spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  - łącznie do 31.07.2020 – * PM spłaty do 31.08.2020 !

12.08   - FA    przelewy i karta

- ŚR i 500+   K   przelewy i karta

13.08 - ŚR i 500+   L-N przelewy i karta

14.08 - ŚR i 500+   O-R przelewy i karta

17.08 - ŚR i 500+   S przelewy i karta

18.08 - ŚR i 500+   Ś-X, Y-Ź przelewy i karta

21.08 – spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  - łącznie do 31.08.2020

25.08 – spłaty    DM, DE    - łącznie do 31.08.2020

26.08 – spłaty    ŚR, 500+, FA, PM  - łącznie do 31.08.2020

 

DOBRY START – świadczenie realizowane w Pn, Śr oraz Pt – w zależności od posiadanych środków na realizację zadania

 

Szanowni Klienci,

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.