Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Klienci

W dniu 6 lutego 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr LXII/1150/VII/2018 w sprawie wprowadzenia w Poznaniu świadczenia na rzecz wieloraczków.

Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego dla rodziców, którym podczas jednego porodu urodziło się co najmniej troje lub więcej dzieci. Pojawienie się na świecie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla rodzin znaczącym obciążeniem finansowym, które w istotny sposób wypływa na dotychczasowy poziom życia rodziny, dlatego też zasadnym jest objęcie takich rodzin szczególnym wsparciem. Należy również zauważyć, że przyznanie świadczenia wpisuje się w przyjęty przez Radę Miasta

Poznania uchwałą z dnia 6 listopada 2012 r. nr XL/597/VI/2012 z pózn. zm. Program Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu, który uznaje za priorytetowe i strategiczne podejmowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych.

Świadczenie będzie finansowane ze środków własnych budżetu miasta Poznania w jednorazowej wysokości 1000 zł na każde dziecko i będzie wypłacane raz w roku do ukończenia przez dzieci 18 roku życia.

Prawo do świadczenia ustalone będzie w formie decyzji administracyjnej. Celem świadczenia jest zapewnienie rodzinom, w których urodziło się co najmniej troje dzieci podczas jednego porodu dodatkowego wsparcia finansowego oraz promowanie miasta Poznania jako miejsca przyjaznego do zamieszkania dla rodzin z dziećmi. 

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć raz w roku. Po raz pierwszy wniosek o świadczenie na rzecz wieloraczków będzie można złożyć w maju 2018 r. Natomiast w przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia przyznanie świadczenia nastąpi na wniosek złożony w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.