Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń przypomina, że do piątku 15 września 2017 r. można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Wypłata stypendium od września 2017 będzie uzależniona od przedstawienia przez osoby wnioskujące o taką formę pomocy dowodów zakupu poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Dopiero przedstawienie powyższych dokumentów będzie uruchamiało wypłatę świadczeń. Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach miesięcznych oczywiście po przedstawieniu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów lub opłat. Jednakże dopuszczona będzie możliwość wypłaty świadczenia w innych terminach np. jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2017 (za okres wrzesień –grudzień) oraz do 30 czerwca 2018 (za okres styczeń –czerwiec). Dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej możliwe będzie przyznanie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Stypendium szkolne będzie stanowiło całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących, w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;
c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.
d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

W piątek 15 września 2017 r. Poznańskie Centrum Świadczeń będzie czynne w godzinach od 7.30 do 18.00.