Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych Poznańskiego Centrum Świadczeń

Szanowni Klienci,

Od 1 stycznia 2015 roku obsługa bankowa Poznańskiego Centrum Świadczeń będzie prowadzona we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Do 31 grudnia 2014 roku wpłat dokonywać należy na dotychczasowe rachunki w ING Banku Śląskim S.A. WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ (...) więcej...

Zmiana zasad ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w dniu 1 stycznia 2015r. wchodzi w życie znowelizowany art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w myśl którego Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: - nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.więcej...

więcej aktualności...

Modernizacja i rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz przeszkolenie pracowników Centrum w zakresie zmodernizowanego systemu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poznań, 16 czerwca 2014 r.

Udostępnił: Maciej Krystkowiak


Poznań: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2014-2017 dla Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 508824 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Opis zamówienia

SIWZ

SIWZ - Załącznik nr 1

SIWZ - załącznik nr 2

SIWZ - Załącznik nr 3

SIWZ - Załącznik nr 4

SWIZ - Załacznik nr - Umowa.doc

Załącznik nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 do Umowy


Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2


Najkorzystniejsza oferta