Ulga prorodzinna, a świadczenia rodzinne

Ulga rodzinna jest jedną z form realnego wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Pomniejszenie należnego podatku, a także składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne o kwotę ulgi powoduje jednak zwiększenie dochodu netto w rodzinie i może stanowić przyczynę przekroczenia progów ...więcej...

Umawianie wizyt

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27 lutego 2015 r. (od godziny 18.00) do 28 lutego 2015 r. (do godziny 20.00) nie będzie dostępna dla klientów Centrum usługa umawiania wizyt przez Internet (...)więcej...

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku

Informujemy, iż Centrum wspólnie z Biurem Informacji Teleinformatycznej Urzędu Miasta Poznania uruchomiło usługę telefonicznego informowania Klientów o sposobie rozpatrzenia wniosku (rodzaj decyzji, informacja o przyznanych świadczeniach). więcej...

Zaprasza Poznańskie Rodziny 3+ do składania wniosków o przyznanie Kart Rodziny Dużej

Uprzejmie przypominamy, iż z dniem 31 marca 2015r. upływa termin ważności większości kart wydanych w latach 2013-2014. W celu przedłużenia uprawnień do ulg i zniżek po tym terminie niezbędne jest złożenie nowego wniosku przez aktualnych posiadaczy Kart. Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności w wydawaniu kart. Nowe Karty będą obowiązywały do 31 grudnia 2017r. więcej...

więcej aktualności...

Modernizacja i rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz przeszkolenie pracowników Centrum w zakresie zmodernizowanego systemu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poznań, 16 czerwca 2014 r.

Udostępnił: Maciej Krystkowiak


Poznań: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2014-2017 dla Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 508824 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Opis zamówienia

SIWZ

SIWZ - Załącznik nr 1

SIWZ - załącznik nr 2

SIWZ - Załącznik nr 3

SIWZ - Załącznik nr 4

SWIZ - Załacznik nr - Umowa.doc

Załącznik nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 do Umowy


Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2


Najkorzystniejsza oferta