Stypendium na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń informuje, że od 1 lipca 2014 r. do 15 września 2014 r. przyjmuje wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Wypłata stypendium od września 2014 r. będzie uzależniona od przedstawienia przez osoby wnioskujące o taką formę pomocy rachunków, faktur, paragonów, dowodów zakupu poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

Dopiero przedstawienie powyższych dokumentów będzie uruchamiało wypłatę świadczeń. Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach miesięcznych oczywiście po przedstawieniu dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów lub opłat. Jednakże dopuszczona będzie możliwość wypłaty świadczenia w innych terminach np. jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2014 r. (za okres wrzesień –grudzień) oraz do 30 czerwca 2015 r. (za okres styczeń –czerwiec).

więcej...

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Szanowni Mieszkańcy Poznania,

Z przyjemnością informujemy, że od poniedziałku 16 czerwca 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755). Dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oznacza to możliwość ubiegania się o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz dokumentów jakie należy złożyć znajdują się na stronie internetowej PCŚ w zakładce ,,Świadczenia’’ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie Karty dla mieszkańców Poznania przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.

więcej...

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zatrudniasz w swojej firmie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością? Chciałbyś zasięgnąć informacji na temat rehabilitacji?

21 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza swoich klientów na Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych.

więcej...

Komunikat w sprawie zasiłku dla opiekunów

Szanowni Klienci,

W dniu 15 maja 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

więcej...

więcej aktualności...

Modernizacja i rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz przeszkolenie pracowników Centrum w zakresie zmodernizowanego systemu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poznań, 16 czerwca 2014 r.

Udostępnił: Maciej Krystkowiak


Poznań: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2014-2017 dla Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 508824 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Opis zamówienia

SIWZ

SIWZ - Załącznik nr 1

SIWZ - załącznik nr 2

SIWZ - Załącznik nr 3

SIWZ - Załącznik nr 4

SWIZ - Załacznik nr - Umowa.doc

Załącznik nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 do Umowy


Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2


Najkorzystniejsza oferta