Karta Rodziny Dużej

wychodząc naprzeciw potrzebom Rodzin Wielodzietnych, zdając sobie sprawę z szeregu niezliczonych czynności dnia codziennego, z którymi nieustannie zmagają się Rodzice pociech, uprzejmie informujemy, iż z dniem 21. października Poznańskie Centrum Świadczeń uruchamia pilotażowy program „Wygoda dla 3+”.więcej...

Rezerwacja terminu wizyty

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie Centrum.

więcej...

Można składać wnioski o świadczenia rodzinne

Szanowni Klienci,

Od poniedziałku, 1 września 2014 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, których wypłata będzie dotyczyła okresu od listopada 2014 r. do października 2015 r.

więcej...

Świadczenia opiekuńcze

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępniła na swoich stronach internetowych filmy w języku migowym dotyczące możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

więcej...

Wyprawka szkolna 2014/2015

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń informuje, iż w dniu 31 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015.

Podstawą przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 539,00 zł. Poza kryterium pomoc otrzymują uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwota dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od klasy, do której dziecko będzie uczęszczać i wynosi od 175,00 zł do 770,00 zł. Wypłata nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup.

Wnioski o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września 2014 r.

więcej...

więcej aktualności...

Modernizacja i rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz przeszkolenie pracowników Centrum w zakresie zmodernizowanego systemu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poznań, 16 czerwca 2014 r.

Udostępnił: Maciej Krystkowiak


Poznań: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2014-2017 dla Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 508824 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Opis zamówienia

SIWZ

SIWZ - Załącznik nr 1

SIWZ - załącznik nr 2

SIWZ - Załącznik nr 3

SIWZ - Załącznik nr 4

SWIZ - Załacznik nr - Umowa.doc

Załącznik nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 do Umowy


Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2


Najkorzystniejsza oferta