Karta Rodziny Dużej

Szanowni Państwo Posiadacze Karty Rodziny Dużej,

W marcu 2015 miną dwa lata od czasu kiedy w Poznaniu uruchomiono projekt Karty Rodziny Dużej dedykowany poznańskim Rodzinom wielodzietnym. Również wtedy utracą ważność posiadane przez Państwa karty. Dwuletni okres obowiązywania Karty to dobry czas na podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania Karty, jak również poznanie Państwa oczekiwań w zakresie jej dalszej realizacji. więcej...

Karta Rodziny Dużej

wychodząc naprzeciw potrzebom Rodzin Wielodzietnych, zdając sobie sprawę z szeregu niezliczonych czynności dnia codziennego, z którymi nieustannie zmagają się Rodzice pociech, uprzejmie informujemy, iż z dniem 21. października Poznańskie Centrum Świadczeń uruchamia pilotażowy program „Wygoda dla 3+”.więcej...

Rezerwacja terminu wizyty

Szanowni Klienci,

Poznańskie Centrum Świadczeń zachęca do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs-poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie Centrum.

więcej...

Można składać wnioski o świadczenia rodzinne

Szanowni Klienci,

Od poniedziałku, 1 września 2014 r. Poznańskie Centrum Świadczeń rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, których wypłata będzie dotyczyła okresu od listopada 2014 r. do października 2015 r.

więcej...

Świadczenia opiekuńcze

Szanowni Klienci

Poznańskie Centrum Świadczeń realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępniła na swoich stronach internetowych filmy w języku migowym dotyczące możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

więcej...

więcej aktualności...

Modernizacja i rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz przeszkolenie pracowników Centrum w zakresie zmodernizowanego systemu.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Poznań, 16 czerwca 2014 r.

Udostępnił: Maciej Krystkowiak


Poznań: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych w latach 2014-2017 dla Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 508824 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Opis zamówienia

SIWZ

SIWZ - Załącznik nr 1

SIWZ - załącznik nr 2

SIWZ - Załącznik nr 3

SIWZ - Załącznik nr 4

SWIZ - Załacznik nr - Umowa.doc

Załącznik nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 do Umowy


Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2


Najkorzystniejsza oferta